อุดมการณ์ของลูก "สุขบท" ......... สะอาด ......... ขยัน .......... ประหยัด .......... ซื่อสัตย์ .......... เสียสละ ......... กตัญญู........
 

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกดนตรีไทย
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ รองฯ อักษร มากพูน
รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
โทรศัพท์ 081-9491340


เหรียญสมเด็จ

สารานุกรมเสรี


เพลงโรงเรียน

 

E-Learning

website คร

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ครูกาญจนา

บทเรียนวิชาสังคม ม.ปลาย

ครูณหทัย


สวนพฤกษศาสตร์


ครูพจนารถ


กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา


พิพิธภัณฑ์สมเด็จฯ

พรรณไม้ในโรงเรียน


E-Learning NTC


Admissions


ครูณิชาภา

ครูนฤดล

 

>> แบบฟอร์มรายงานพัฒนาการเรียนการสอน2556 ม.ต้น || ม.ปลาย
>> ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนชลบรี"สุขบท" ลงนามตกลง MOU กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่าง

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2556 โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ได้ลงนามข้อตกลง MOU ในการแลกเปลี่ยนครูสายอาชีพ
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนด้านอาชีพ

โรงเรียนชลบรี"สุขบท" จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อหารือและทราบ
นโยบายของโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2556

โรงเรียนชลบรี"สุขบท" จัดพิธีต้อนรับ ผอ.จำโนทย์ ปล้องอุดม

โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" จัดพิธีต้อนรับ เนื่องในโอกาส ผอ.จำโนทย์ ปล้องอุดม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันวันออกพรรษา ประจำปี 2556 ณ วัดเขาบางทราย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556
 โรงเรียนชลบรี"สุขบท" จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2556

โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ต่อครูผู้เกษียณ ประจำปี พ.ศ.2556
โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต อย่างพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2556 ณโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"


ดูผลการเรียน

ห้องสมุดอัฉริยะ


โปรเดสทอป


สื่อโรงเรียนในฝัน

เชิญชม vcd

โครงการหมอภาษา

สื่อออนไลน์

งานสารสนเทศ

O-Net A-Net

Student Weekly

ภาพการแปรอักษร

bio gang


พิมพ์สลิปเงินเดือน

 
พัฒนาระบบและนำเสนอข้อมูล โดย โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
© Copyright 2006 Chonburi Sukkhabot School
โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ี่ 245 ม.6 ต. บางทราย อ. เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.038 - 282720 038 - 285988 โทรสาร 038 - 282294 e-mail : sukkhabot@skb.ac.th