[ตอนที่ 4_2]

 

การหารซึ่งตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลัก
ตัวหารเป็นจำนวนที่มีเลขหลักเดียว

[Home
[คลังความรู้
[สอบก่อนเรียน
[ตอนที่ 1_1
[ตอนที่ 1_2.1
[ตอนที่ 2_1
[ตอนที่ 2_21
[ตอนที่ 2_31
[ตอนที่ 3_1
[ตอนที่ 3_2
[ตอนที่ 4_11
[ตอนที่ 4_2] 
[ตอนที่ 4_31
[สอบหลังเรียน] 

 


วิธีการหารยาว