มุม

Homeมุมรูปเหลี่ยมเส้นขนานวงกลม

 

 เรขาคณิต

 ใบความรู้ เรื่องมุม

 

มุม  เกิดจากส่วนของเส้นตรงหรือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกว่าจุดยอดมุม  เรียกรังสีหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นว่า แขนของมุม

                จากรูป    A เป็นจุดยอดมุมมี    ,   เป็นแขนของมุม

การตั้งชื่อมุม ใช้ตัวพยัญชนะ 3 ตัว

การเรียกชื่อมุม
          การเรียกชื่อมุม  ใช้วิธีเรียกตามตัวพยัญชนะ 3 ตัวโดยมีจุดยอดมุมอยู่ตรงกลาง  หรือ  อาจเรียกเฉพาะชื่อจุดยอดมุมก็ได้  การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ^

        มุม   BAC เขียนแทนด้วย BÂC, CÂB,   B C,   C B หรือ           มุม  A  เขียนแทนด้วย Â,

ขนาดของมุม ดูที่ความห่างของแขนทั้งสอง เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุมเรียกว่า ไม้โปรแทรกเตอร์ มีหน่วยนับเป็น องศา

ชนิดของมุม

        1.  มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเรียกว่า มุมแหลม

        2. มุมที่มีขนาด  90  องศา  เรียกว่า มุมฉาก

        3. มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก  แต่เล็กกว่ามุมตรงเรียกว่า มุมป้าน

        4. มุมที่มีขนาดเท่ากับ 180 องศา หรือสองมุมฉาก  เรียกว่า มุมตรง

        5. มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉากแต่ไม่ถึงสี่มุมฉากเรียกว่า  มุมกลับ

 

ศึกษาต่อรูปเหลี่ยม