เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการน้อย

 

 

   

Home 
โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน 
วิตามิน 
วิตามินที่ละลายในไขมัน 
วิตามินที่ละลายในน้ำ 
เกลือแร่ 
เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการมาก 
เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการน้อย 

 

  

 เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการน้อย        a_whale_blue.gif

 

                     f_straw02.gif         เหล็ก  พบมากในเครื่องในสัตว์   ไข่แดง  ตับ          และผักใบเขียวต่าง ๆ  เหล็กเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเฮโมโกลบิน
              ในเม็ดเลือดแดง
                                   

                                       ถ้าขาดเหล็ก  ทำให้เป็นโรคโลหิตจาง  มีอาการอ่อนเพลีย  เหนื่อยง่าย

 

                  f_inkfish.gif     ไอโอดีน  พบมากในอาหารทะเลทุกชนิด  ไอโฮดีนช่วยควบคุมการเผาผลาญของอาหารให้เกิดพลังงาน  
                                   

                                      ถ้าขาดไอโอดีน  ทำให้เป็นโรคคอหอยพอก

 

                      a_shell_pink_1.gif     ฟลูออไรด์  พบมากในอาหารทะเล  และน้ำที่มีฟลูออไรด์  ฟลูออไรด์เป็นโครงสร้างของฟันและกระดูก  ทำให้ฟันแข็งแรง
                                     

                                       ถ้าขาดฟลูออไรด์  ทำให้เกิดโรคฟันผุได้ง่าย