สมบัติของวัสดุ
[Home][ประวัติผู้จัดทำ][วัสดุ][สมบัติของวัสดุ][การนำความร้อน][สมบัติของสาร][สรุป]

 

Home 
ความเหนียวของวัสดุ 
ความยืดหยุ่น 

 

สมบัติของวัสดุ

 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติหลายประการ  สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาและการสัมผัส

       สมบัติที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตา  ได้แก่  สี รูปร่าง รูปทรง
 พื้นผิวเรียบหรือขรุขระ  ผิวด้าน  ผิวมัน  อาจสะท้อนแสง  

       สมบัติที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยมือ  ได้แก่  ลักษณะผิววัสดุ
และน้ำหนัก ที่  เบา  -   หนัก

                                 ความแข็งของวัสดุ

     วัสดุต่างๆ เช่น  แก้ว  ไม้   หิน   เหล็ก  จะมีความแข็งเหมือนกันหรือไม่

ใช้เหรียญบาทขูดบนวัสถุแต่ละชิ้นแรงๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง

วัสดุทึ่ใช้ในการทดลอง

     การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

ไม้

มีรอยขูดเห็นได้ชัดเจน

แก้ว

ไม่มีรอยขูด

หิน

ไม่มีรอยขูด

เหล็ก

มีรอยขูดเล็กน้อย

กระเบื้อง

มีรอยขูดได้ชัดเจน


วัสดุที่มีความแข็งมากที่สุด  คือ  เพชร
           เราสามารถนำเพชร
                     มาใช้ตัดกระจกได้