สินค้าพื้นเมือง

 

 

 

งานประเพณี 
งานเทศกาลต่างๆ 
สินค้าพื้นเมือง 
คำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 สินค้าพื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์

              อุตรดิตถ์ มีสินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ สินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ จากผ้าพื้นเมือง หน่อไม้กระป๋อง ลูกตาวเชื่อม ขนมเทียนเสวย และไม้กวาดตองกง สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าในตัวเมือง และที่ อำเภอลับแล

              ซิ่นตีนจก เป็นซิ่นพื้นเมืองที่งดงาม มีลวดลายสวยไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ซ้ำกับที่อื่น มีการทอและจำหน่ายที่อำเภอลับแล

              ไม้กวาดตองกง ไม้กวาดที่มีชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ พระศรีพนมมาศ นายอำเภอนักพัฒนาลับแลเป็นผู้ริเริ่มให้ผลิต ไม้กวาดชนิดนี้มีจำหน่ายทั่วไปในตัวเมืองและที่อำเภอลับแล อันเป็นแหล่งผลิตไม้กวาดชนิดนี้

              ลูกตาวเชื่อม ของฝากที่ดีอีกอย่างหนึ่งจากอุตรดิตถ์ มีจำหน่าย ทั่วไป

              ขนมเทียนเสวย มีรสชาติที่อร่อย หวานหอม นิยมเป็นของฝาก มีจำหน่ายทั่วไป

              กล้วยกวน เหมาะเป็นของฝากอีกเช่นกัน มีจำหน่ายทั่วไป

              ไส้เมี่ยง รสหวานหอม กรอบ สำหรับขบเคี้ยวเป็นของว่าง

               หัวผักกาดเค็ม ของอุตรดิตถ์มีชื่อเสียงมากในด้านคุณภาพ ราคายุติธรรม