ระเบียบแถว

 

ผู้จัดทำสอบก่อนเรียน ลอร์ด เบเดน โพเอลล์การทำความเคารพการแสดงรหัสระเบียบแถวคำปฏิญาณตนสอบหลังเรียน

 

 ระเบียบแถว

 ท่าตรง

        เป็นท่าเบื้องต้นและเป็นรากฐานของการปฏิบัติท่าอื่นๆ และยังเป็นท่าแสดงความเคารพได้อีกด้วย

        คำบอก           แถว - ตรง

        การปฏิบัติ      ยืนให้ส้นเท้าชิดและอยู่ในแนวเดียวกัน ปลายเท้าแยกออกข้างละเท่าๆกัน ห่างกันประมาณ 1 คืบ(ทำมุม 45 องศา)เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน ลำตัวยืดตรง อกผาย ไหล่เสมอกัน แขนทั้งสองข้างห้อยอยู่ข้างตัวและเหยียดตรง พลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ตึง  นิ้วมือเหยียดแลัชิดกันนิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝ่ามือออกเล็กน้อย ลำคอยืดตรง ไม่ยื่นคาง ตาแลตรงไปข้างหน้า ให้ระดับน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่าๆกัน และนิ่ง

ท่าพัก

        เป็นท่าที่เปลี่ยนอิริยาบทจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียด ทาพักแบ่งออกได้ดังนี้

1. พักตามปกติ เป็นท่าพักระหว่างการฝึก เพื่อให้ลูกเสือได้ฟังคำอธิบายหรือการแสดงยกตัวอย่างต่างๆ

คำบอก           พัก

              การปฏิบัติ          หย่อนเข่าขวา และเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อได้ยินคำว่า " แถว"ให้ยืดตัวขึ้นและจัดทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรงนอกจากเข้าขวา เมื่อได้ยินคำบอกว่า " ตรง "  ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็วและแข็งแรงกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรง

2. ตามระเบียบพัก ใช้พักในโอกาสรอพิธีการต่างๆ

คำบอก           ตามระเบียบ - พัก

              การปฏิบัติ          แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้าย ประมาณ 1 ฟุต (หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติ) อย่างแข็งขันและองอาจพร้อมกับจับมือไขว้หลังให้หลังมือเข้าหาตัว มือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือขวาจับนิ้วหัวแม่มือซ้าย หลังมือซ้ายแนบติดลำตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่าๆกันและนิ่ง

3. พักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอคำสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ

คำบอก           ตามสบาย - พัก

              การปฏิบัติ          หย่อนเข่าขวาก่อน เช่นเดียวกับพักตามระเบียบ ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสบายและพูดจากันได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยู่กับที่ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งจะนั่งไม่ได้

4. พักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอคำสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปในเวลานานๆ

คำบอก           พักแถว

              การปฏิบัติ          ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและไม่ทำเสียงดังอึกทึก เมื่อได้ยินคำบอกว่า " แถว " ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเร็วในรูปแถวเดิม และเมื่อจัดเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในท่าตรง จนกว่าจะมีคำบอกคำสั่งต่อไป

ท่าหันอยู่กับที่

        เป็นทาที่ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทาง การหันหน้าของแถว และก่อนที่จะมีคำบอก ให้แถวหันไปยังด้านใด ต้องให้แถวอยู่ในท่าตรง ท่าหันอยู่กับที่แบ่งได้ดังนี้

1. ท่าหันขวา เป็นท่าที่ทำให้แถวหันไปทางด้านขวา

คำบอก           ขวา - หัน

              การปฏิบัติ           ทำเป็น 2 จังหวะ คือ

                              จังหวะที่ 1 เปิดปลายเท้าขวาพร้อมกับยกส้นเท้าซ้ายให้หันตัวไปทางขวา จนได้ 90 องศา หมุนเท้าทั้งสองโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้า ซึ่งเป็นหลักนั้นติดอยู่กับพื้น น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง บิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกจนพอตึง

                              จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงโดยเร็ว และแข็งแรง

2.  ซ้ายหัน เป็นท่าที่ทำให้แถวหันไปทางด้านซ้าย

               คำบอก            ซ้าย - หัน

               การปฏิบัติ          ทำเป็น 2 จังหวะอย่างเดียวกับท่าขวาหัน แต่เปลี่ยนเป็นทางซ้ายแทนทางขวา โดยใช้เท้าซ้ายเป็นหลักอยู่กับที่ และดึงเท้าขวามาชิด

3. กลับหลังหัน เป็นท่าที่เปลี่ยนการหันหน้าของแถว จากด้านหน้าเป็นด้านหลัง

               คำบอก            กลับหลัง - หัน

               การปฏิบัติ         ทำเป็น 2 จังหวะ คือ

                                จังหวะที่ 1  ทำเช่นเดียวกับท่าขวาหันของจังหวะที่ 1 แต่หันไปเลย จนกลับหน้าเป็นหลัง ครบ 180 องศา และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยู่ข้างหลังเฉียงซ้าย ประมาณครึ่งก้าว และในแนวส้นเท้าขวา

                                 จังหวะที่ 2 ทำเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 2

ท่าเดิน - ท่าหยุด

        การเดินและการหยุดที่ถูกต้องและพร้อมเพรียง จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 

1. ท่าเดิน ก่อนที่จะมีคำบอกให้ดิน ต้องให้แถวอยู่ในท่าตรง

               คำบอก            หน้า - เดิน

               การปฏิบัติ          โน้มน้ำหนักตัวไปข้างหน้าพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดินก่อน ขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไปให้โน้มน้ำหนักตัวไปข้างหน้า ตบเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง ทรงตัวและศรีษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนตามธรรมชาติ เฉียงไปข้างหน้าและข้างหลังพองาม เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้า ข้อศอกงอเล็กน้อย เมื่อแกว่งแขนไปข้างหลังให้แขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือให้นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ความยาวของก้าว 40 - 60 เซนติเมตร รักษาความยาวของก้าวให้คงที่

2. ท่าหยุด เป็นท่าที่ต่อเนื่องจากการเดิน ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวนั้นสิ้นสุดลง

               คำบอก            แถว - หยุด

               การปฏิบัติ         ในขณะที่กำลังเดินตามปกติ เมื่อได้ยินคำบอกว่า " แถว - หยุด " ไม่ว่าเท้าข้างใดข้างหนึ่งจะตกถึงพื้นก็ตามให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ คือ

                                จังหวะที่ 1   ก้าวเท้าไปข้างหน้า 1 ก้าว

                                จังหวะที่ 2   ชักเท้าหลังไปชิดในลักษณะท่าตรง