มาตราแม่กก

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนตัวสะกด มาตราแม่กก
มาตราแม่ กน
มาตราแม่ กบมาตราแม่ กดสอบหลังเรียน

 

 

 

มาตราแม่  กก  

    แม่กก  คือ  คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ก"  เป็นตัวสะกด  เช่น

          กระจ  อ่านว่า  กระ - จ                  พรร  อ่านว่า     พั

          มัวาน  อ่านว่า  มั - คะ - วาน         สุนั    อ่านว่า    สุ - นั

 

 

    ลองดูตัวอย่างซิคะ