มาตราแม่ กน

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนตัวสะกด มาตราแม่กกมาตราแม่ กนมาตราแม่ กบมาตราแม่ กดสอบหลังเรียน

 

 

มาตราแม่  กน

    แม่กน  คือ  คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "น"  เป็นตัวสะกด  เช่น

          บาชื่  อ่านว่า  บา - ชื่              บริเว  อ่านว่า     บอ - ริ - เว

          ปัญา    อ่านว่า  ปั - ยา                จราจ    อ่านว่า จะ - รา - จอ

          เทศบา  อ่านว่า  เทด - สะ - บา      พระกา  อ่านว่า  พระ - กา

 

มาดูตัวอย่างกันดีกว่า

 

จัดทำโดย ครูวินัย  ปานโท้
โรงเรียนบ้านป่าแดง    อำเภอชาติตระการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3
Copyright(c) 2004 Mr.Winai  Pantho. All rights reserved
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.