คำอุทาน
ชนิดของคำผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนคำนามคำสรรพนาม
คำกริยา
คำวิเศษณ์คำบุพบทคำสันธานคำอุทานแบบทดสอบหลังเรียน

 

ชนิดของคำอุทาน 
หน้าที่ของคำอุทาน 

 

  ความหมายของคำอุทาน
             คำอุทาน  หมายถึง  คำที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจ  ดีใจ  เสียใจ  ประหลาดใจ หรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูด  เช่นคำว่า  อุ๊ย  เอ๊ะ  ว้าย  โธ่  อนิจจา  อ๋อ  เป็นต้น  เช่น
                      pen02_green.gif  เฮ้อ!  ค่อยยังชั่วที่เขาปลอดภัย
                       pen02_green.gif เมื่อไรเธอจะตัดผมตัดเผ้าเสียทีจะได้ดูเรียบร้อย