การบรรยายลักษณะบุคคล
Homeคำนำประวัติผู้เขียนถ้อยคำในห้องเรียนรู้จักชื่อกันดีกว่าอาหารและเครื่องดื่มประเทศและเมืองสำคัญบรรยายสิ่งของต่างๆทดสอบหลังเรียน

 

 

           Here are some vocabularies which you can use in describing others. (และนี่เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการบรรยายลักษณะของบุคคลอื่น)

             Appearance (ลักษณะที่ปรากฎ)  :  tall (สูง), average height (ความสูงปกติ), short (เตี้ย), fat (อ้วน), thin
                  (ผอม) , mustache (หนวดเครา), cute (หน้าตาดี), beautiful (สวย), ugly (ขี้เหล่),
             Hairstyle (ทรงผม)  :  long hair (ผมยาว), short hair (ผมสั้น), curly hair (ผมหยิก), black hair (ผมสีดำ),
             Age (อายุ)  :  young (วัยหนุ่มสาว), middle-aged (วัยกลางคน), old(วัยชรา)  
             Dress and make up (การแต่งกายและตกแต่งร่างกาย)  :  large earrings (ใส่ต่างหูขนาดใหญ่), beautiful
                   earrings (ใส่ต่างหูที่สวยงาม), eye glasses (สวมแว่นตา),

       

   
                               
Mali is a young girl.She has big black eyes,a small nose,
                        beautiful lips and long black hair.She wears Thai custom.

                        มะลิเป็นเด็กสาวคนหนึ่ง เธอมีดวงตาสีดำขนาดใหญ่ มีจมูกเล็ก ริมฝีปาก
                        สีชมพูและมีผมสีดำยาวเธอสวมใส่ชุดไทย  

prev02.gif