การควบคุมการย่อยอาหาร

 

 

 

 การควบคุมการย่อยอาหาร

   การควบคุมการย่อยอาหาร อาศัยการควบคุมที่สำคัญ 2 ประการ คือ

  • การควบคุมทางระบบประสาท  ทำให้กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ขับน้ำย่อยออกมา กระตุ้นให้ตับผลิตน้ำดี ต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายและสั่งให้มีการบีบรูดของกระเพาะอาหาร เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อย
  • การควบคุมด้วยฮอร์โมน  เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการควบคุมการหลั่งน้ำย่อยและการเคลื่อนไหว  แต่การควบคุมการหลั่งน้ำย่อยโดยฮอร์โมนนั้นมีความสำคัญมากกว่า เช่น เมื่ออาหารไขมันเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น  อาหารก็จะกระตุ้นผนังลำไส้ให้ปล่อยฮอร์โมนออกมา