ข้อคิด
 
 

Homeผู้จัดทำจุดประสงค์คำแนะนำสอบก่อนเรียนอวัยวะภายใน

สรุปข้อคิดสอบหลังเรียน

 
Home 
ระบบย่อยอาหาร 
ตับ 
ไต 
หัวใจ 
ปอด 
สมอง 

 

               จากกรอบต่างๆ ทีได้ศึกษาไปแล้ว ทำให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ของอวัยวะภายในของมนุษย์
มาแล้วนั้น เราสังเกตบ้างหรือไม่ว่า อวัยวะภายในของมนุษย์เรานั้น มิได้เป็นของแข็ง มิได้เป็นเหล็กไหล มิได้เป็นโลหะ
เหมือนเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่อวัยวะต่างๆ เหล่านั้น  สามารถทำงานได้อย่างยอดเยียม ทำงานโดย
ไม่ได้หยุดเลยตลอดเวลาตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก

                 ดังนั้น  จึงอยากขอร้องท่านทั้งหลายอย่าได้ทำร้ายตัวเองและคนอื่นๆ เลยนะครับ.....เช่นการดื่มเหล้า
เสพสิ่งเสพติดต่างๆ โดยเฉพาะบุหรี  โปรดรักษาสุขภาพด้วยครับ

 สวัสดี !!!!!!!!!