บทนิยาม
Homeประวิตผู้สร้างสอบก่อนเรียนตรงข้ามอนุพันธ์อินทิกรัลไม่จำกัดเขตจำกัดเขตพื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้งสอบหลังเรียน

 

บทนิยามตัวอย่างโจทย์โจทย์ฝึกคิดเฉลยวิธีคิด

 

 การหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งของ   จาก    ถึง   สามารถหาได้โดยใช้บทนิยามต่อไปนี้

 บทนิยาม
         
เมื่อ  เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง และ   เป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งของ   จาก    ถึง  
               1.  ถ้า    สำหรับทุกค่าของ  ที่อยู่ในช่วง แล้ว    เป็นพื้นที่เหนือแกน   และ

            

          2.   ถ้า    สำหรับทุกค่าของ  ที่อยู่ในช่วง แล้ว    เป็นพื้นที่เหนือแกน   และ