แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

 [ Home ]  [ ผู้จัดทำ ]   [ สอบก่อนเรียน ]  [เซตคืออะไร ]  [การเขียนเซต ]   [ประเภทของเซต ] [ การดำเนินการของเชต ]  [แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ]  
[ อื่นๆที่น่าสนใจ ]  [ สอบหลังเรียน ]

 

 

 

                การเขียนแผนภาพแทนเซตช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเซตชัดเจนยิ่งขึ้น  เรียกแผนภาพแทนเซตว่า  แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์  เพื่อเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ จอห์น เวนน์ (John Venn พ.ศ.2377-2466) และนักคณิตศาสตร์ชาวสวิส  เลโอนาร์ด ออยเลอร์ (Leonard Euler พ.ศ. 2250-2326) ซึ่งเป็นผู้คิดแผนภาพเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซต

        
การเขียนแผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler)  เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซตนิยมเขียนรูปสี่เหลียมมุมฉากแทนเอกภพสัมพัทธ์ (
U) และใช้รูปวงกลม วงรี  หรือรูปปิดใด ๆ แทนเซตต่างๆ  ซึ่งเป็นสับเซตของ U

ลักษณะต่าง ๆ ของการเขียนแผนภาพ

1. ถ้า A และ B เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกัน  

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แบบที่1

  2. ถ้า  A และ B เป็น เซตที่มีสมาชิกร่วมกันบางส่วน (ไม่ทั้งหมด)

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แบบที่2

  3. ถ้า     แต่  

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แบบที่3

  4. ถ้า A = B   

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แบบที่4