ตอนที่ 3_1

 

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

 ค่าสัมบุรณ์ของจำนวนเต็ม  หมายถึง  ระยะทางจากจุดศูนย์ไปยังจุดที่แทนจำนวนเต็มใด ๆ บนเส้นจำนวน

 สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มใด ๆ  คือ  

   อ่านว่า  ค่าสัมบูรณ์ของ  - 5  หมายถึง  ระยะทางจากจุด  0  ไปถึงจุด  - 5  บนเส้นจำนวน  มีความยาว  5  หน่วย

ดังนั้น    จึงเขียนได้ว่า       หน่วย        หน่วย         หน่วย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝึกสมาธิยามว่าง

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน