ระบบไหลเวียน

 


ระบบไหลเวียนเลือด

  • ระบบการหมุนเวียนของเลือดภายในร่างกายมนุษย์มีลักษณะเปรียบได้กับเครื่องสูบน้ำ กล่าวคือหัวใจจะทำหน้าที่เป็นเครื่องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย โดยเลือดจะถูกนำไปตามท่อที่เรียกว่า  "หลอดเลือด" หัวใจ เลือด และหลอดเลือด ประกอบกันเป็นระบบเลือด
  • เลือดไหลเวียนไปตามหลอดเลือดในร่างกายของเรารอบแล้วรอบเล่า ดังนั้นจึงเรียกระบบเลือดว่า "ระบบไหลเวียน"
  • ผู้ที่ค้นพบการไหลเวียนของเลือด คือ วิลเลียม ฮาร์วี (William Harvy) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งพบว่าเลือดของคนเรามีการไหลเวียนไปทางเดียวกัน และมีการไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลา