หัวใจ

 


หัวใจ(Heart)

 หัวใจป็นอวัยวะซึ่งประกอบด้วยมัดกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ภายในกลวง

  • รูปร่างลักษณะ คล้ายดอกบัวตูม ปลายแหลมค่อนไปทางด้านซ้าย
  • ตำแหน่ง อยู่ในทรวงอกระหว่างปอดทั้ง 2 ข้าง แต่จะเอียงไปทางซ้ายของแนวกลางลำตัว โดยปลายล่างของหัวใจจะชี้ไปทางซ้าย อยู่ระหว่างซี่โครงที่ 5 - 6
  • ขนาด กว้างประมาณ 9 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12.5 เซนติเมตร (ประมาณกำปั้นของผู้เป็นเจ้าของ)
  • นํ้าหนัก ประมาณ 300 กรัม
  • อาการเต้นของหัวใจ ประมาณ 72 ครั้งต่อนาที