ประเภทของดอกไม้

 

        


      
  ดอกไม้สามารถแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
                                            
         ๑)   ดอกครบส่วนหรือดอกสมบูรณ์  คือ ดอกที่มีส่วนประกอบครบ  ๔ ส่วน  เช่น  ชบา กุหลาบ  มะเขือ   ต้อยติ่ง  มะลิ  ผักบุ้ง  ฯลฯ

         ๒)  ดอกไม่ครบส่วนหรือดอกไม่สมบูรณ์ คือ  ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง ๔  ส่วน เช่น  ตำลึง  ข้าว  ฟักทอง ฯลฯ

         ๓)  ดอกสมบูรณ์เพศ  คือ  ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน  เช่น ชบา  กุหลาบ  มะเขือ ต้อยติ่ง  ฯลฯ

         ๔)  ดอกไม่สมบูรณ์เพศ  คือ  ดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้ หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตำลึง ฟักทอง มะยม ฯลฯ

ข้อสรุปเกี่ยวกับประเภทของดอกไม้

        ๑)  ดอกสมบูรณ์ ต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ

        ๒) ดอกสมบูรณ์เพศ อาจเป็นดอกสมบูรณ์ หรือไม่สมบูรณ์ก็ได้

        ๓) ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ต้องเป็นดอกไม่สมบูรณ์เสมอ

        ๔) ดอกไม่สมบูรณ์ อาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศก็ได้