หมวกสีฟ้า
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนคิดแบบใหม่  คิดด้วยหมวก ๖  ใบสอบหลังเรียน

 

 

 

  ความหมายของสีหมวก

                หมวกสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน  แสดงถึงความเยือกเย็น เป็นการควบคุมและจัดระเบียบกระบวนการและขั้นตอน  เวลานำเสนออาจเป็นภาพรวมหรือข้อสรุปของความคิดทั้งหมด  ถ้าในการประชุม มักเป็นประธานของการประชุมที่จะจัดลำดับขั้นตอนบอกว่าเมื่อใดควรสวมหมวกสีใดหรือควรถอดหมวกสีใดออก  เป็นการควบคุมความคิดให้ดำเนินไปตั้งแต่เริ่มต้น สรุปจบ  เช่น

  • ขั้นตอนต่อไปคืออะไร
  • บทสรุป  ข้อยุติ คืออะไร

หรือ  การอ่านข่าวท้องถิ่นหาดใหญ่

ชาวควนลังโวยเทศบาลนครหาดใหญ่ขนขยะมาทิ้ง  ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว

                  แนวคิดหมวกสีฟ้า    คือ  การแสดงความคิดด้านการจัดการตามขั้นตอนในการทิ้งขยะ  หรือการหาข้อสรุปในการดำเนินการ  การเริ่มต้นในการทำงาน    จึงอาจตั้งคำถามว่า จะเริ่มต้นอย่างไรในการวางแผนแก้ปัญหาขยะ  หรือการร่วมกันสรุปแนวคิดในการกำจัดขยะแนวใหม่

                 คำตอบแนวคิดหมวกสีฟ้า  คือ  เสนอความคิดในการจัดการขยะตามลำดับขั้นตอน  หรือการหาข้อสรุป

  SEC03P02_HTML_smartbutton1.gif