รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

8 มี.ค. 66

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

7 มี.ค. 66

ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2565

2 มี.ค. 66

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2565

1 มี.ค. 66

การสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล

25-28 ก.พ. 66

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2565

24 ก.พ.66

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 

 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม