09-03-65

ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์คลิก...

29-10-64

ตารางเวลาคาบเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564 ในสถานการณ์ COVID-19คลิก...

28-10-64

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564 ในสถานการณ์ COVID-19คลิก...

26-10-64

ดาวน์โหลด ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 คลิก...

25-06-63

ระเบียบเครื่องแต่งกายและพฤติกรรม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คลิก...

   

 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี2564

2 ก.ย. 65

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

2 ก.ย. 65

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนดิจิทัล

28 ส.ค. 65

โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด ประจำปี 2565

25 ส.ค. 65

กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวสตรี ปี2565

21 ส.ค. 65

กิจกรรมศิลปะ หัดทำ ครั้งที่ 1

19 ส.ค. 65

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 

 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม