พิธีมอบทุนการศึกษา

12 ก.ค. 61

วันสถาปนาโรงเรียน

9 ก.ค. 61

อบรมการใช้โปรแกรม GSP

9 ก.ค. 61

กิจกรรมแลกเปลี่ยนไทย - ญี่ปุ่น

5 ก.ค. 61

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2561

27 มิ.ย. 61

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต

27 มิ.ย. 61

     
    ดูภาพกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติม...

 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม