ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

 

นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 

 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม

 
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
 Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
© Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ